Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

Veseli nas, da ste zainteresirani za včlanitev v našo ribiško družino. K nam se lahko pridružite zelo preprosto, in sicer tako, da kandidat osebno vloži pisno vlogo za sprejem v članstvo v času uradnih ur (ne pozabite na osebno fotografijo). Sprejem v članstvo poteka le v poznojesenskem času (v dveh terminih), to je do 31. decembra tekočega leta. Vse prispele vloge do navedenega roka, bo Upravni odbor obravnaval pravočasno.

Ribiška družina Bistrica Domžale
Krakovska cesta 18A
1230 Domžale


Kandidat-pripravnik ima pripravniški staž, ki traja leto in pol, v tem roku je dolžan po opravljenem internem pripravljalnem seminarju in izpitu, opraviti še ribiški izpit za športnega ribiča pri RZS, nasprotno lahko izgubi pravico do letne ribolovne dovolilnice. Do opravljenega izpita sme loviti samo v spremstvu mentorja oz. člana RD Bistrica Domžale z izpitom, z izjemo ribolova ciprinidov na ribnikih. Letna ribolovna dovolilnica za naslednje leto se izda po vplačilu članarine in opravljenih članskih obveznostih. Vsak član je dolžan opraviti 15 delovnih ur in 5 ur na čuvanju voda. Mladi ribič je dolžan opraviti 5 delovnih ur.

Članarina za leto 2022 znaša:

  1. za nove člane brez izpita - 230,00 EUR (vključeni stroški usposabljanja, izkaznica, učno gradivo, opravljanje internega ribiškega izpita, majica),
  2. za nove članice brez izpita - 190,00 EUR (vključeni stroški usposabljanja, izkaznica, učno gradivo, opravljanje internega ribiškega izpita, majica),
  3. za pridružene člane z izpitom iz druge RD - 200,00 EUR (člani drugih RD - samo prvo leto)
  4. za pridružene članice z izpitom iz druge RD - 160,00 EUR (člani drugih RD - samo prvo leto),
  5. za člane RD - 150,00 EUR,
  6. za polnoletne študente in dijake ter članice RD - 110,00 EUR,
  7. za člane upravnega odbora, predsednika nadzornega odbora, predsednika disciplinske komisije, disciplinskega tožilca, pogodbene ribiške čuvaje ter člane, ki v tekočem letu dopolnijo 70 let in invalide I. stopnje, v kolikor so najmanj 5 let včlanjeni v naši RD - 75,00 EUR,
  8. za mladoletne ribiče od dopolnjenega 15. do 18. leta starosti v tekočem letu - 65,00 EUR (polna kvota lovnih dni),
  9. za mlade ribiče do dopolnjenega 15. leta starosti v tekočem letu - 35,00 EUR,
  10. strošek izdelave članske izkaznice, duplikati in drugi administrativni stroški se računajo po ceniku.

Vpis novih članov je možen samo osebno v času uradnih ur v prostorih ribiškega doma. Kandidat mora imeti pri sebi fotokopijo izpita v kolikor ima opravljenega, osebno izkaznico na vpogled ter svojo fotografijo. Vse vloge za članstvo potrdi Upravni odbor. Vlog po navadni in elektronski pošti ne sprejemamo!

 VLOGA ZA VČLANITEV V RD BISTRICA DOMŽALE

IZJAVA O UPORABI ELEKTRONSKE LETNE RIBOLOVNE DOVOLILNICE

*** vloga velja za vse mlajše in starejše, ki želite postati člani RD Bistrica Domžale in za kandidate, ki so že ali pa so bili člani druge ribiške družine na območju Republike Slovenije. Kandidati, včlanjeni v drugih RD, dostavijo izpisnico ali pa pri nas postanejo pridruženi člani v statusu DAA.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte