Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

8.11.2017

 • Član mora letno opraviti 20 delovnih ur, od tega 5 ur čuvanja voda. V kolikor obstaja opravičen odmik od tega pravila, mora o tem predhodno odločiti UO pododbora. Nadomestitev delovnih ur s čuvajskimi se odreja samo izjemoma, na pobudo vodje čuvajev.
 • Vsi novo sprejeti člani z ali brez ribiškega izpita, se morajo obvezno udeležiti razpisanega internega usposabljanja za pripravnike.
 • Sprejme se pravila ob pogrebu člana RD Bistrica Domžale, ki se glasijo:

  Ribiška družina Bistrica Domžale organizira v primeru smrti aktivnega člana aktivnosti, ki so praviloma v skladu s Pravili ribiškega pogreba, kot jih je na svoji 26. redni seji, dne 21. 12. 2016 sprejel Upravni odbor Ribiške zveze Slovenije. Ta pravila veljajo smiselno tudi za člana, ki je izstopil iz članstva RD zaradi starosti ali bolezni in od tega ni minilo več kot 5 let ter je potrebno na pokojnikovo željo ali na željo svojcev pokojnika opraviti aktivnosti, z udeležbo predstavnikov RD Bistrica Domžale na pogrebu.
  Aktivnosti ob pogrebu člana:
  1. Organizacijo aktivnosti ob pogrebu člana, tudi častnega člana, ki je ali pa je bil v predzadnjem mandatu član Upravnega odbora RD ali funkcionar Ribiške zveze Slovenije ali Zveze ribiških družin Ljubljana, izvedejo določeni člani v Upravnem odboru RD.
  2. Organizacijo aktivnosti ob pogrebu člana, ki ni član Upravnega odbora RD glede na prvo točko, izvede vodstvo pododbora oz. za to določeni člani.
  3. Naroči se ikebana z napisom na traku (Ime Priimek v slovo \ Člani RD Bistrica Domžale). Vrednost ikebane z DDV lahko znaša do 40,00 EUR.
  4. V dogovoru s svojci, se pridobi pokojnikova ribiška palica ali ribiška vaba in prelomi/položi ob grobu.
  5. Ribiški prapor s črnim žalnim trakom nosi častni praporščak, ki je v ribiškem kroju in z belimi rokavicami. V primeru odsotnosti častnega praporščaka poskrbi za nošnjo prapora določeni član v pododboru. Prapor v primeru organizacije iz 1. točke nosi častni praporščak, v primeru 2. točke pa član pododbora.
  6. Pogrebne aktivnosti pokojnega člana se morajo predhodno uskladiti s svojci.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte