Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

17.11.2016

  • Imenuje se komisija za interno usposabljanje ter izvedbo ribiških izpitov pripravnikov v RD Bistrica Domžale, v sestavi: dr. Tomaž Lavrič, predsednik in člana Primož Mahkovec ter Bojan Križnik. Imenovani komisiji preneha mandat ob izteku mandata UO v letu 2020.
  • Imenuje se komisija za interno usposabljanje ter izvedbo ribiških izpitov mladih ribičev v RD Bistrica Domžale, v sestavi: Jure Vajs, predsednik in člana Matic Cedilnik ter Rok Cerar. Imenovani komisiji preneha mandat ob izteku mandata UO v letu 2020.
  • Članu s I. stopnjo invalidnosti, ki se ne more samostojno gibati – paraplegik, giba se le s pomočjo invalidskega vozička, se omogoči, da izkoristi v ribolovni sezoni 30 lovnih dni za ciprinide, preostalih 20 lovnih dni (zamenjavo za salmonidne dni) pa lahko lovi samo na ribnikih, kjer velja režim ujemi in spusti.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte