Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

23.06.2016

  • S 1. 7. 2016 se Matic Cedilnik imenuje za začasnega vodjo mladinske sekcije na ravni Ribiške družine Bistrica Domžale. 
  • Član lahko poleg osnovnih 50 ribolovnih dni (20S+30C), dodatno v tekočem letu dokupi še 20 ribolovnih dni, samo za ribnike, kjer je dovoljen ribolov po režimu Ujemi in spusti. Cena dokupa dodatnih 20 ribolovnih dni znaša 50,00 EUR z vštetim DDV. Član lahko poleg osnovnih 50 ribolovnih dni (20S+30C), dodatno v tekočem letu dokupi še 10 ribolovnih dni, za salmonidni revir (Kamniška Bistrica, KB - 2) po režimu »ujemi in spusti«. Cena dokupa dodatnih 10 ribolovnih dni znaša 40,00 EUR z vštetim DDV. Mladi ribič lahko poleg osnovnih 20 ribolovnih dni (5S+15C), dodatno v tekočem letu dokupi še 10 ribolovnih dni, samo za ribnike, kjer je dovoljen ribolov po režimu Ujemi in spusti. Cena dokupa dodatnih 10 ribolovnih dni znaša 25,00 EUR z vštetim DDV.Dodatne ribolovne dni po vplačilu obveznosti na transakcijski račun RD, v letno ribolovno dovolilnico potrdi tajnik RD. Vpis dveh ribolovnih dni in hkratni ribolov z dvema palicama v RD Bistrica Domžale ni dovoljen. Na podlagi tega sklepa, se popravi tudi postavka o dokupu dovolilnic v Ceniku storitev RD Bistrica Domžale. Cenik velja od 1. 7. 2016 naprej.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte