Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

2.6.2016

  • Član, ki v tekočem letu opravi večje število ur, se mu za vsakih 10 ur nad 50 delovnimi urami prizna en (1) dodatni ribolovni dan po sistemu »ujemi in spusti«, ki ga praviloma izkoristi v tekočem letu, izjemoma v naslednjem letu. Nadzor nad številom delovnih ur je v pristojnosti predsednikov pododborov. Dodatne ribolovne dneve vpiše v letno ribolovno dovolilnico tajnik RD.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte