Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

27.4.2016

  • Ribolovna revirja Reka 2 (RE-2) in Pšata 2 (PŠ-2) se za izvajanje ribolova združita. Član vpiše v letno ribolovno dovolilnico samo en revir PŠ-2, ribolovno pravico pa lahko izvaja hkrati v obeh revirjih na isti dan. Uplen v obeh revirjih se razločno zabeleži tako, da je mogoče ugotoviti revir, vrsto, število in težo ujetih rib zaradi izpolnjevanja rekapitulacije ulova. Kvota ulova so trije salmonidi ne glede na revir, v skladu s pravilnikom o športnem ribolovu.
  • Sprejme se Notranji akt o ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Ribiški družini Bistrica Domžale s prilogami.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte