Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

15.10.2015

  • UO sprejme Program pripravniškega dela pripravnika, ki začne veljati s 1. 11. 2015. Program se objavi na spletni strani ribiške družine. Program je priloga tega zapisnika.
  • UO sprejme cenik storitev Ribiške družine Bistrica Domžale, ki začne veljati s 1. 11. 2015. Cenik se objavi na spletni strani ribiške družine. Cenik je priloga tega zapisnika.
  • UO sprejme okrožnico za obnovitev članarine v RD Bistrica Domžale v letu 2016. Okrožnica se objavi na spletni strani ribiške družine. Okrožnica je priloga tega zapisnika.
  • UO daje soglasje k preimenovanju statuta v kodeks kraparske sekcije RD Bistrica Domžale. Kodeks se objavi na spletni strani ribiške družine.

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte