Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

V Ribiški družini Bistrica Domžale so pogodbeni ribiški čuvaji, ki jih minister, pristojen za ribištvo, imenuje za šestletni mandat. Čuvaji se usposabljajo na obnovitvenih seminarjih, ki jih organizira Ribiška zveza Slovenije in na drugih posvetih.

Ribiško čuvajska služba izvaja:

 • nadzor nad ribolovom;
 • nadzor ribolovnih dovolilnic, uplena ter ribiških priprav;
 • obvešča policijo ali center za obveščanje in pristojne inšpekcijske službe v primeru pogina rib in drugih vodnih organizmov;
 • spremlja posege v vode ribiškega okoliša;
 • evidentira in obvešča o nenapovedanih posegih na vodnih in obvodnih zemljiščih ribiškega okoliša;
 • vodi in mesečno poroča o opravljanju ribiško čuvajske službe;

Pri izvajanju svojih nalog, sme ribiški čuvaj izvesti naslednje ukrepe:

 • pregledati ribolovno dovolilnico in osebno listino za ugotovitev istovetnosti osebe, ki lovi ribe ali se nahaja ob vodi s priborom za ribolov;
 • pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen;
 • fotografirati domnevnega kršitelja in zavarovati dokazno gradivo;
 • začasno zaseči ribolovno opremo, vabe in uplen osebam, ki love ali se mude ob vodi, če nimajo ribolovne pravice ali, če lovijo na prepovedan način;
 • trajno zaseči protipravno ujete ribe;
 • odvzeti ribolovno dovolilnico, ribičem, ki lovijo na prepovedan način.

 

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte