Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

KOGA POKLICATI V PRIMERU GRADBENIH POSEGOV V VODE IN DELA NA OZIROMA OB VODOTOKIH?

ZA NEDOVOLJENE GRADBENE POSEGE: RIBIŠKO ČUVAJSKO SLUŽBO: 041-356-717

ZA POSEGE V  IN OB VODOTOKIH: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

 

Ribiška družina Bistrica Domžale je izvajalec ribiškega upravljanja v Bistriškem ribiškem okolišu v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu. V 19. členu zakona je navedeno, da mora biti vsak poseg v ribiški okoliš načrtovan in izveden tako, da v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Gradnje objektov, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih po predpisih o graditvi objektov, se lahko izvajajo po predhodni pridobitvi soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije, pri tem pa mora biti zaradi prehajanja rib čez vodne objekte zagotovljen ustrezen prehod za ribe za njihove migracije. Zavod za ribištvo Slovenije, ki opravlja javno službo na področju sladkovodnega ribištva in različne raziskovalne in strokovne naloge s področja ribiške biologije, poda v sodelovanju z ribiško družino mnenje o vsakem posegu v vodotok, kadar ima to vpliv na stanje rib v vodah.

Zakon med drugim določa, da je prepovedano posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. V času izven lovopusta, se glede na dogovor z investitorjem in na podlagi prejetega soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije, na kraju, kjer se načrtujejo posegi in bi lahko povzročili škodo na ribah, torej še pred gradbenim posegom v vodo, izvede intervencijski odlov rib z uporabo elektrike in ribe prestavi v ustrezen vodotok.

Izvajalci ribiškega upravljanja - ribiške družine, smo v skladu z zakonom upravičeni do škode in odškodnine na ribah, zaradi nezakonitega poseganja v vode, onesnaževanja in čezmernega obremenjevanja voda zaradi gradbenih del. Vrednost odškodnine na ribah se določi po odškodninskem ceniku.

Nadzor nad stanjem vodotokov ribiškega upravljanja izvajajo poleg članov tudi pooblaščene osebe - ribiški čuvaji, ki še posebej skrbno spremljajo posege v vode ter obveščajo o vseh nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša. Ob tem imajo možnost ustavitve gradbenih del v primeru nezakonitega posega.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki ima poleg pooblastil o inšpekciji tudi pristojnost pregledovati gradnje in druge posege v vodah, lahko denarno oglobi investitorja/izvajalca, v kolikor izvede poseg brez predhodne pridobitve soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije, če poseg ni v skladu s soglasjem Zavoda oziroma, če se posega na drstišča in vznemirja ribe na drstiščih med drstenjem in v varstvenih revirjih.

Za vsak poseg v oziroma ob vodotokih naslovite zahtevo za izdajo soglasja na: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61A, 1211 Ljubljana-Šmartno, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

bagerbager2

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte