Dobrodošli na spletni strani

Ribiške družine Bistrica Domžale

KOGA POKLICATI V PRIMERU POGINA RIB?

CENTER ZA OBVEŠČANJE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 112

 

Ribiška družina Bistrica Domžale je izvajalec ribiškega upravljanja v Bistriškem ribiškem okolišu v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu. V 20. členu zakona je navedeno, da je pogin rib lahko posledica naravne, okoljske, druge nesreče oz. kaznivega dejanja. Vsakdo, ki opazi pogin rib, mora o tem nemudoma obvestiti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112

Vzorčenje vode, sedimenta in poginulih rib opravi izvajalec obvezne gospodarske javne službe spremljanja nenadnega onesnaževanja voda po predpisih o vodah (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - Mobilna enota ekološkega laboratorija, MEEL) ali veterinarska inšpekcija v skladu s svojimi pristojnostmi (Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, opravi vzorčenje vode, sedimenta in poginulih rib policija v sodelovanju s prvimi posredovalci - gasilci. 

Ribiška družina je dolžna po opravljenih ogledih preiskovalnih organov poskrbeti, da se poginule ribe pobere in odstrani preko Veterinarske uprave RS, Veterinarsko higienske službe.

Izvajalci ribiškega upravljanja - ribiške družine, smo v skladu z zakonom upravičeni do škode in odškodnine zaradi pogina rib. Vrednost odškodnine poginulih rib se določi po odškodninskem ceniku, ob upoštevanju načela povrnitve stroškov in zmanjšanja prihodkov.

Ribiška družina je poleg odstranitve poginulih rib, dolžna izvajati ostale naloge in aktivnosti ob poginih rib (voditi evidenco o poginih rib, poročati v ribiški kataster, zagotoviti opremo in delovna sredstva za varno pobiranje in hrambo poginulih rib, povratno obveščati center 112 o izvedenih ukrepih, sodelovati s pristojnimi službami, policijo, povzročitelji ...).

Potrebno je vedeti, da kupujemo ribiške družine ribe za poribljavanje in ribolov izključno iz lastnih sredstev - članarin svojih članov, brez centa vložka s strani države ali lokalne skupnosti! Zato smo poklicani, da na negativne posledice v ekosistemih, s pomočjo javnosti tudi prvi odreagiramo.

27.8.2017 Reka 2 2a

logo ribiske karte

Aplikacija RZS Kviz

za pripravo na ribiški izpit

 vir: RZS

 

logo ribiske karte