Splošno

Izobraževanje pripravnikov RD Bistrica Domžale

V skladu s pravilnikom o športnem ribolovu in programom pripravniškega dela pripravnika, so predavatelji RD Bistrica Domžale dne 25. 2. 2024, izvedli predstavitev vsebin, ki jih morajo poznati kandidati za opravljanje ribiškega izpita. Po uvodnem pozdravu Bojana Križnika, predsednika ribiške družine in predstavnice Slamnikarskega muzeja, kjer je potekalo izobraževanje, je s predstavitvijo pričel Primož Mahkovec. Predstavil je posamezne vrste rib, ki naseljujejo Bistriški ribiški okoliš, njihove značilnosti in življenjski biotop. Sledila je seznanitev z biologijo rib, njihovimi telesnimi lastnostmi ter vplivi sprememb vodnega in obvodnega okolja na njihovo prilagojeno življenje v vodi. Udeleženci so spoznali varstvene dobe, najmanjše lovne mere, število dovoljnega uplena rib  ter športni ribolovni režim. Kandidate je pozval, naj se na poziv udeležujejo elektro izlovov ali vlaganj rib, kjer bodo lahko v živo spoznali nekatere vrste rib, ki jih sicer pri rednem ribolovu ne bodo imeli možnost srečati.

Predpise s področja sladkovodnega športnega ribolova, zakonodajo, pomembne akte in zgodovinsko organiziranost ribištva na slovenskem, je predstavil inštruktor dr. Tomaž Lavrič. Kot temeljna akta, ki sta za ribiče izjemno pomembna je izpostavil zakon o sladkovodnem ribištvu in pravilnik o športnem ribolovu. Ta dva dokumenta urejata pravice in dolžnosti vsakega ribiča glede izvajanja ribolova. Omenil je, da mora ribič vsakič, preden se odpravi na ribolov, prebrati pravilnik o športnem ribolovu in ugotoviti ali bo v izbranem ribolovnem revirju lahko temu primerno izvajal ribolov. Posebej je izpostavil načela ribiča glede humanega odnosa do ujetih rib in pri tem omenil prijemanje in odpenjanje rib z mokrimi rokami, nato etičen odnos do drugih kolegov ribičev, ki so tudi prisotni za vodo ter opozoril na stalno pozornost ribiča glede opaženih onesnaženj v vodotokih, gradbenih posegih in drugih deviantnih stanjih, kjer je v izrednih primerih potrebno obvestiti center za obveščanje na tel. št. 112, vodstvo ribiške družine oz. ribiškega čuvaja.

Kot zadnji je nastopil Bojan Križnik. Predstavil je ukrepe ribiča v primeru negativnih okoliščin, ki jih srečamo v okolju, kot so pogini, onesnaženja, krivolovi, izpostavil pravilno izvajanje ribolova in izvrševanje ribolovnih pravic. Natančno je predstavil funkcijo ribiško čuvajske službe in dolžnosti ribiškega čuvaja, pri tem pa napotil na pravilno ukrepanje ob izvedbi ribiško čuvajske kontrole, komunikaciji s čuvajem kot pooblaščeno osebo ter obveznostmi ribiča pri tem dejanju. Sledila je predstavitev nekaterih tehnik ribolova in obvezne ribiške opreme, ki jo mora imeti ribič pri sebi poleg ribolovne opreme, kot so klešče za odpenjanje rib in mreža podmetalka. Ob koncu je prikazal še videoposnetek o drsti piškurja in izsek dokumentnega filma z naslovom Zgodba Save.


Foto: T. Lavrič, P. Mahkovec

Pripravil: T. Lavrič

Komentarji so izklopljeni za Izobraževanje pripravnikov RD Bistrica Domžale