Splošno

Elektroizlovna ekipa je ekipa odličnih prijateljev

V skladu s četrtim odstavkom 25. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in pogodbo za izvajanje koncesije v ribiškem okolišu, izvaja vsaka ribiška družina elektroribolov z namenom sonaravne gojitve rib, zaradi različnih intervencijskih posegov ter za znanstveno-raziskovalne namene. Intervencijski odlov rib se izvaja z uporabo elektrike v vodnih območjih, kjer se načrtujejo različni gradbeni ali drugi posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, oziroma preventivno z namenom reševanja rib. Elektroizlovna ekipa mora biti strokovno usposobljena, kar pomeni, da morajo izvajalci imeti opravljen izpit o strokovni usposobljenosti.

Član elektroizlovne ekipe se usposablja na teoretičnem in praktičnem usposabljanju, ki poteka na Zvezi ribiških družin Ljubljana in v eni od ribiških družin, kjer imajo pogoje za izvajanje elektroribolova. Vsebine usposabljanja so zanimive, saj se spoznamo z naslednjimi tematikami:

  • upravljanjem z ribiškim okolišem,
  • osnovami zakonitosti električnega toka in elektroribolova,
  • vplivom električnega toka na ljudi in ribe,
  • nudenjem prve pomoči ob elektro udaru,
  • ter s predpisi, ki urejajo elektroribolov.

Po opravljenem usposabljanju opravlja kandidat izpit pred izpitno komisijo Ribiške zveze Slovenije. Prijavitelj in plačnik usposabljanja ter izpita je ribiška družina.

Člani elektroizlovne ekipe v sestavi: Marko, Tomaž, Andrej, Gašper, Dejan in Franci, smo dne 2. 3. 2024 na potoku Vrševnik v Šentvidu pri Lukovici, zaradi načrtovanega intervencijskega posega, izlovili ribe ter jih prestavili v vodotok z ustreznim vodostajem.

Ribiška družina Bistrica Domžale, omogoča stalnim članom elektroizlovne ekipe pridobitev službene majice z izvezenim logotipom, ki jo prejmejo v trajno last. Izvez predstavlja elektro lopar oziroma anodo s kablom in ribe v galvanotaksi (galvanotaksa je težnja organizma ali celice, da se usmeri glede na električno polje).

Člani ste vabljeni, da se pridružite elektroizlovni ekipi, to je ekipi dobrih prijateljev, kjer ne manjka dobre volje in predvsem zadovoljstva nad opravljenim delom. Ta se kaže v tem, da rešimo veliko število rib pred zastrupitvami, onesnaženji, poškodbami in nenazadnje pred poginom. Za sodelovanje v ekipi prijateljev, kontaktirajte predsednika v vašem odboru.

Datum: 3. 3. 2024

Pripravil: T. Lavrič

Foto: T. Lavrič, F. Kolenc

Komentarji so izklopljeni za Elektroizlovna ekipa je ekipa odličnih prijateljev