Splošno

70. Redni letni zbor članov Ribiške družine Bistrica Domžale

Ribiška družina Bistrica Domžale praznuje v letu 2024, sedemdesetletnico svojega obstoja. Seja Zbora članov je bila sklicana v nedeljo 24. 3. 2024, v dvorani Kulturnega doma Šmarca pri Kamniku. Po otvoritvi in prihodu ribiškega prapora, je Zbor s sklepom potrdil delovno predsedstvo, ki ga je vodil tovariš Rajko Gostič.

Bojan Križnik, predsednik RD je poročal o upravljanju vodotokov Bistriškega ribiškega okoliša v lanskem letu, o stanju po katastrofalnih poplavah in urejanju vodotokov po intervenciji in sanaciji ter v zvezi s tem omenil, da velja v letošnjem letu prepoved ribolova v Kamniški Bistrici revir 2 in revir 3 ter prepoved uplena potočne postrvi in lipana v vseh vodah BROK. Seznanil je o končanem nakupu ribnika Florida. Člane je pozval, ker bo prihodnje leto volilno leto, da izrazijo svoj interes in se odločijo za kandidaturo in vodstvene funkcije, hkrati pa ob koncu vse povabil na slavnostno praznovanje 70. obletnice ribiške družine, ki bo v nedeljo 9. junija 2024, na ribniku Češnjevek.

V nadaljevanju so poročila o delu v preteklem letu podali: Jernej Šušteršič, gospodar tekočih voda, Miha Rajgelj, gospodar ribnikov, Damir Salajko, predsednik nadzornega odbora, Bogdan Zidar, vodja ribiškočuvajske službe in Ožbej Sotošek, tajnik ribiške družine. Več o poročilih so lahko člani prebrali v prilogi vabila na Zbor članov.

Člani so na seji soglasno potrdili vsa prebrana poročila in tudi predlagani program dela ter finančni plan za leto 2024.

Sledil je predlog za podelitev plakete ribiške družine o častnem članstvu. Nekdanji gospodar ribnikov, Primož Mahkovec, je v čustvenem nagovoru povzel vse preteklo delo, pomembne zasluge in funkcije, ki jih je od konca 70. let opravljal predlagani kandidat, Drago Poljanšek, iz odbora Domžale. Zbor članov je nato z glasovanjem sprejel sklep, da se Draga Poljanška imenuje za častnega člana z vsemi pravicami, ki mu pripadajo iz tega naslova.

Adis Škrijelj, delegirani predstavnik Odbora za prostor in varovanje okolja Občinskega sveta Občine Domžale, je pohvalil delo ribiške družine in s spodbudnimi besedami nagovoril člane, naj še naprej opravljajo tako pomembno delo, kot je varovanje rib in njihovih habitatov.

Pod točko Razno, je nekdanji tajnik ribiške družine, dr. Tomaž Lavrič, izrekel pohvalo vodstvu ribiške družine za vse lansko opravljeno delo. Posebno zahvalo je izrekel Francu Kolencu, predsedniku odbora Domžale, ki je po lanskih uničujočih poplavah takoj pristopil k elektroodlovu rib in jih s tem veliko rešil v presušenih mlinščicah, saj je vtoke zasul kamniški prod in si za svoje požrtvovalno delo prislužil močan aplavz udeleženih članov.

Skupinska fotografija udeležencev 70. zbora članov Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 24. 3. 2024.

Foto: T. Lavrič, A. Škrijelj, D. Krčič.

Komentarji so izklopljeni za 70. Redni letni zbor članov Ribiške družine Bistrica Domžale